Velkommen til takstplan.no

 

Det er gratis å registrere seg som bruker av takstplan.no

Som ny bruker får du fri bruk av tjenesten slik at du enkelt selv kan ta i bruk og gjøre deg kjent
med tjenesten uten kostnader. Det er heller ingen bindingstid.

Eneste forutsetning er at du er takstmann med eget foretak eller selv er ansatt i et takstforetak.
(Se priser og vilkår i Brukeravtalen lenger ned på siden)

 

Om tjenesten

Takstplan er enkelt forklart en tjenesteplattform for digital utveksling av boliginformasjon -  direkte fra selger til takstmann.

I forbindelse med den pågående reguleringen av takstbransjen blir informasjonsutvekslingen mellom boligselger og takst-
mannen viktigere enn noen gang. Endringene fører til en skjerping av kravene når det gjelder boliginformasjon og
dokumentasjon, og det å legge til rette for digital samhandling mellom involverte parter i boligomsetningen vil være et
viktig bidrag for å møte disse endringene på en god måte.

Med Boligskjema fra Takstplan mener vi å ha utviklet et allsidig og godt verktøy for å håndtere økt informasjonsflyt og
samtidig sikre god førstehånds informasjon direkte fra boligselger til takstmannen. Alt i alt inneholder tjenesten funksjoner
og fordeler for deg som takstmann, som vi er sikre på at vil være et positivt bidrag i din taksthverdag. 

Det vil skje en gradvis utrulling av tjenesten ut mot alle boligtakstmenn tilknyttet Norsk takst ila. okt/nov 2020.


Ta en titt på vår presentasjon av tjenesten her:

 

Brukeravtale

 

Priser/vilkår

Den kostnadsfrie perioden gjelder fram til du har gjort 5 registrerte oppdrag.
I denne perioden står du helt fritt til å opprette oppdrag, fylle ut skjema og teste hvordan tjenesten fungerer uten at det koster deg noe.

(vi anbefaler at de første oppdragene opprettes i ditt eget navn og at du tar utgangspunkt i din egen bolig slik at du kan bli kjent med systemet. Prøv gjerne da også ulike boligtyper, da informasjonen som hentes inn varierer ut ifra type bolig.)

Registrering av øvrige oppdrag, utover 5 stk, faktureres med kr. 50,- ekskl. mva pr registrerte oppdrag.
Dersom boligselger mot formodning ikke fyller ut sitt boligskjema, vil takstmannen heller ikke bli fakturert for oppdraget.  I Takstplan opererer vi med  No cure - No pay. 

Faktura sendes etterskuddsvis pr mnd, fortrinnsvis på epost eller EHF, basert på det antall utfylte boligskjemaer som takstmann mottar foregående mnd/periode, utover prøveperioden.
Vi kan også levere rapporter med spesifiserte oppdrag og skjemautfyllinger for den enkelte takstmann/bruker og ønsket periode på forespørsel. Som bruker av takstplan.no kan du når som helst be om sletting fra våre systemer. 

Når det gjelder kostnaden for å ta i bruk tjenestene i takstplan.no, er vår anbefaling er at det legges til en skjemavgift på takstoppdragene som faktureres sluttkunde. 


Backup og teknologi

Tjenesten er utviklet ved bruk av et utvalg tredjepartsløsninger som alle er anerkjente leverandører av nettbaserte
løsninger innen hhv. bookingtjenester, webhosting og digitale skjemaløsninger.
All backup og lagring skjer hos et Europeisk datasenter lokalisert i Tyskland. Nærmere informasjon angående driftsrelaterte forhold gis på forespørsel. 

Kartlagt SA er ansvarlig for utvikling og drift av tjenesten. Takstplan AS er eier av systemene og kundeansvarlig ut mot brukerne.

Dersom du som bruker av takstplan.no har forslag til forbedringer av tjenesten, enten det er konkret skjemainnhold, digitale løsninger eller andre innspill, så tips oss gjerne på epost til: post@takstplan.no


Garanti/forbehold

Det gis fra Takstplans AS og utviklernes side ingen garanti for oppetid hos den enkelte tredjepart eller takstplan.no sine tjenester for øvrig. Systemet har gjennomgått testing over tid, uten store utfordringer på drift og funksjonalitet gjennom testperioden.
Dersom det likevel skulle oppstå tekniske problemer vil ikke-fullførte oppdrag eller systemsvikt
ikke medføre noen økonomisk belastning for den enkelte takstmann jf. nevnte "no cure- no pay"- prinsipp. Takstplan AS og Kartlagt SA fraskriver seg samtidig da også ethvert økonomisk ansvar utover ovennevnte når det gjelder eventuelle tekniske problemer knyttet til tredjepartsløsninger og øvrige generelle forhold som ligger utenfor vår kontroll.

Skulle det likevel oppstå tekniske problemer vil disse ved varsling fra brukerne bli tatt hånd om på snarest mulig vis, slik at systemets oppetid og kundenes behov blir ivaretatt på best mulig måte.
Det bes om at feilmeldinger sendes til post@takstplan.no med Emne: Feilmelding 


Personvern

Som registrert bruker av takstplan.no vil du motta informasjonsskriv, oppdateringer og driftsmeldinger knyttet til takstplan.no sine tjenester og bruken av disse.
Opplysninger om den enkelte bruker vil ikke deles, selges, overføres eller på annen måte utleveres fra Takstplan AS eller våre leverandører med mindre det foreligger en rettslig forpliktelse til det.

Når det gjelder den enkelte takstmannens/brukerens bidrag til personvernhensynet overfor sluttkunde er dette omtalt i pkt. 5, siste avsnitt her: https://www.takstplan.no/personvern

 

 


Vi håper du ønsker å prøve ut vår tjeneste - helt gratis og uten binding. 

Kom i gang og registrer deg som bruker her: https://www.takstplan.no/site/register

Om du ønsker mer informasjon om våre tjenester, ring eller send en epost til oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!

 

Med hilsen,

Christian Ryberg
Takstmann og prosjektleder
Tlf: 94 10 40 40 | www.takstplan.no | post@takstplan.no

TakstPlan © 2020