Personvern

Personvernerklæring

 

Denne erklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, og gir en oversikt over hvilke rettigheter du har når det gjelder innsyn, retting og sletting av opplysninger som er registrert i våre systemer.

 

1. Behandlingsansvarlig

Takstplan AS, org.nr: 816 762 022, er ansvarlig for behandling av personopplysninger. 

2. Personopplysninger som lagres

Følgende personopplysninger lagres;

Navn, adresse, epostadresse og telefonnummer. I tillegg lagres de opplysninger som gis om boligen/takstobjektet i skjemaet, samt aktuelle bilder/dokumentasjon og vedlegg som lastes opp, enten direkte i skjemaet eller som egne tillegg/vedlegg til dette.

Det lagres også opplysninger om befaringstidspunkt i de tilfeller der befaring er avtalt mellom takstmann og skjemautfyller.

3. Formål med innhenting og behandling av personopplysninger

Personopplysningene benyttes for å kunne sammenstille de opplysninger som omhandler takstobjektet. Ut ifra de opplysninger som gis, genereres det et dokument som sendes til den takstmann som er ansvarlig for takstoppdraget. I de tilfeller boligen skal selges og det er avklart en ansvarlig megler for oppdraget, vil også megleren kunne få tilsendt nevnte boligskjema fra takstmann som dokument for bruk i sitt arbeid med boligsalgsprosessen.

4. Utlevering av opplysninger

Opplysninger som gis vil ikke deles, selges, overføres eller på annen måte utleveres til andre enn de ovennevnte parter med mindre det foreligger en rettslig forpliktelse.

5. Lagring og sletting av personopplysninger

Registrerte opplysninger, herunder også eventuelle vedlegg og tilleggsopplysninger, blir lagret hos en tredjeparts leverandør (Europeisk datasenter). Informasjonen lagres i 5 år før de automatisk slettes. 5 år er normal reklamasjonstid ved boligtransaksjoner og man vil på den måten kunne fremskaffe registrerte opplysninger ved eventuelle tvistesaker eller tilfeller det har oppstått en konflikt etter et boligsalg.

Ansvarlig takstmann som mottar skjemaet på epost, vil lagre/beholde boligskjemaet inkludert vedlegg hos sin epostklient så lenge som den enkelte takstmann finner dette hensiktsmessig, dog med en anbefalt makstid på 6 mnd iht brukeravtalen mellom takstmann og Takstplan AS.

6. Rettigheter for den registrerte

Dine personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger etter personopplysningsloven. Krav fra den registrerte skal besvares og behandles kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling av personopplysninger dersom du mener at dette skjer i strid med lovverket.

7. Informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger sikres i tråd med gjeldende lovverk og reguleres iht brukeravtale mellom takstmann og Takstplan AS.

8. Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes på epost til: personvern@takstplan.no

 

Oppdatert 1. juni 2020 | Takstplan AS